Top

Waarom?

Waarom Elektrisch Rijden?

Electriciteit is het beste en de nieuwste energiebron voor autorijden. Elektrisch rijden is een maatschappelijke meerwaarde voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen als particulieren.
Elektrisch rijden heeft een aantal grote voordelen, o.a. voor het klimaat (gereduceerde CO2 uitstoot), verhoogde luchtkwaliteit (geen uitstoot van fijnstof, NOx), geen storende geluid- en geurhinder. 
Bovendien kan de elektriciteit worden geproduceerd gebruikmakend van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor kan onze toekomstige transportbehoefte worden ingevuld rekeninghoudend met het milieu waardoor mens en milieu opnieuw hand in hand gaan.

Kortom Elektrisch Rijden is de TOEKOMST!

Een aantal voordelen op een rijtje:
 • Beter voor het milieu
 • Verhoogd rijplezier
 • Geen Geluidshinder
 • Indirecte overheidsincentives
 • Energie-efficiëntie van voertuigen is hoger
 1. Beter voor het milieu

  De belangrijkste reden om voor elektrisch rijden te kiezen is de nuluitstoot van CO2 en fijnstof. Fijnstof -en roetdeeltjes, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) hebben lokaal een zeer grote impact op het milieu en de gezondheid van de bevolking. Ongeveer 1/3 van het jaarlijkse uitgestootte fijnstof is afkomstig van het verkeer. Bij ongeveer 12.000 Belgen zorgt fijnstof voor een rechtstreeks chronisch gezondheidseffect.  
   
 2. Energie-efficiëntie van voertuigen is hoger

  Een gelijkstroommotor heeft een hogere Energie-efficiëntie dan eender welke verbrandingsmotor! Zo heeft een gelijkstroommotor een energie omzettingsrendement van meer dan 90%!

  Dit is ongeveer 40% meer dan een verbrandingsmotor, energetisch bekeken. Ethisch en energetisch is een gelijkstroommotor de enigste oplossing!
   
 3. Verhoogd rijplezier

  Een gelijkstroommotor bezit steeds een maximaal koppel en hoeft geen overbrengingen waardoor schakelen overbodig is. Hierdoor kan u ten volle van uw rit genieten!
   
 4. Geen Geluidshinder

  Een gelijkstroommotor is geruisloos, gedaan met het luidruchtige gebrom van een verbrandingsmotor!
   
 5. Indirecte overheidsincentives

  Wereldwijd zien overheden steeds meer de meerwaarde in van elektrisch rijden. Hierdoor nemen een aantal overheden steeds meer politieke maatregelen. Zo bieden sommige overheden gratis parkeren, gratis opladen gratis oplaadpalen en parkeerplaatsen voor de deur aan? Speciale rijvakken voor elektrische auto’s in de file! 
  In België blijven de maatregelen voorlopig beperkt. 

   
Waarom elektrisch rijden i.p.v. een waterstoftank?

Zoals hierboven vermeld werkt een elektromotor (DC-motor) met een zeer hoog omzettingsrendement. 
Bij elke energietransformatie (omzetting naar een andere vorm van energie) treden er verliezen op. Dit is zeer belangrijk als we een voertuig op waterstof in detail gaan bekijken.

Zo zal de waterstof (de brandstof) worden geproduceerd uit water door middel van elektrolyse. 
Elektrolyse is een chemische reactie waarbij elektriciteit gebruikt wordt om de H2O (water) te splitsen in zijn enkelvoudige componenten H (waterstof) en O(zuurstof). 
Deze omzetting heeft een rendement van ongeveer 70%, of anders gezegd per kWh aan gebruikte elektriciteit wordt er 0,7 kWh aan waterstof energie geproduceerd.

Nu de waterstof geproduceerd is, kunnen we gaan rijden. Dit rijden gebeurt door een verbrandingsmotor waarbij er enkel waterdamp ontstaat als restproduct! Veel zuiverder dan een tradintionele verbrandingsmotor.
Enkel energetisch zal deze verbranding optreden met de nodige verliezen. Zo zal een verbrandingscyclus volgens het Carnot rendement (theoretisch rendement) maximaal ongeveer 66% bedragen.
Hierdoor zal er uiteindelijk van onze 1 kWh aan elektrische energie, ongeveer 0,46 kWh aan nuttige energie overblijven! 

Dit is ongeveer de helft van het rendement van elektrische voertuigen!

Kortom qua uitstoot en milieubewustheid is een waterstofvoertuig zeker een stap vooruit, echter zit er energetisch een negatief addertje onder het gras! Desktop weergave